Harpidetza egin / Suscripción
required fields are marked red
Email address
Confirm your email address
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

Please select the newsletters you want to sign up to:

  • Kulturkaria castellano
  • Kulturkaria euskarazUnsubscribe

powered by phpList 3.0.12, © phpList ltd

LEGE OHARRA: Zure datuak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren Kontaktu Fitxategian jasota daude, Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke, horretarako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

AVISO LEGAL: Sus datos han sido incorporados al Fichero de Contactos de la Dirección de Promoción de Cultura. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al la Dirección de Servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (C/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz)

 
 

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco